Fotograf Konferens Linköping

Ett axplock av uppdrag på konferenser jag har haft.
Vill du veta mer om mitt sätt att jobba? Besök Fotograf Lasse Hejdenberg.

fotograf konferens Linköping

Fotograf konferens Linköping
med HRF

Kongressperioden har temat ”Stark, synlig, hörselsmart”. De tre orden speglar HRFs ambitioner för såväl varje hörselskadad individ som för HRF som organisation. Mitt uppdrag var att med bild berätta om kongressen före, under och efter – vilket var mycket roligt. Konferens i Linköping, är uppdrag som är ständigt återkommande i orderblocket.

Industridagen i Linköping samlade 650 personer/ måndagen den 5 februari i en flyghangar på Saab. Konferens i Linköping för att en hel dag prata om industrin, dess framtid och digitaliseringen.

De flesta talare betonade vikten av det livslånga lärandet i en tid av digitalisering och behovet av att samverka kring kompetensförsörjningen.

Den digitala utvecklingen i världen går allt snabbare och Sverige behöver öka takten för att hänga med.