Reportage

Hem/Tagg: Reportage

REPORTAGE I LINKÖPING, ÖSTERGÖTLAND OCH HELA SVERIGE

Reportage levererar jag i bilder till både tidningar och företag – även tidningar är ju företag, och även företag producerar tidningar.
När företag är beställare, kan bilderna i efterhand ofta användas som verksamhetsbilder, då en av mina käpphästar är att kunden ska ha vinklar och varianter att välja på då allt är levererat.

Flygfotografering Östergötland

Flygfotografering Östergötland - Motala - Göta Kanal Flygfotografering Östergötland då den 200 år gamla Göta Kanal renoveras. Lerigt är ett ord som kan användas utan överdrift. Förstärkningsarbete  av dragväg och kanalkanter kommer att ske och botten på kanalen kommer att rensas från nedrasade massor och föremål som slängts i kanalen. På hela sträckan kommer gång- [...]

2020-02-10T16:06:49+01:00Av |Drönaren|

Verksamhetsfotografering Linköping

Verksamhetsfotografering Linköping - Lasse Hejdenberg Verksamhetsfotografering Linköping - Hallsta för Holmen tillsammans med Sharpen Information AB, som mynnar ut i en personaltidning med levereras 4 ggr om året. Sträckan Linköping - Hallsta kör vi över dagen och håller tempo när vi är på plats. En del av reportagen har jag visat tidigare här i bloggen och [...]