Dokumentation av Stjärnorps slottsrenovering

För Slottstornets räkning dokumenterar jag just nu konserveringen av Stjärnorps slottsruin. Arbetet genomförs med precision och kunnande på en imponerande nivå. Samtliga inblandade är professionella och genomför sitt arbete med känsla och engagemang. En ära att få vara en del av det här arbetet.

Här visar jag exempel på bilder som ingått i leveranserna så här långt.