Project Description

ATL lantbrukarnas affärstidning. En ständigt återkommande kund med många blandade uppdrag, Människan På Jobbet står ofta i centrum.