Project Description

Frilagda porträttbilder

Frilagda porträttbilder hos Advokatfirman Sandbergs & Partners. En kund med önskemål om fotografering av delägare och anställda. Bilderna är fristående från varandra och frilagda, och kan därför användas och mixas utifrån varje enskilt publicerings tillfälle. Vid val av den här typen av bilder uppstår också en enkel situation då fler personer anställs på företaget.