Interiörbilder och exteriörbilder från  Wärdshuset i Gamla Linköping som består av två 1700-talsbyggnader vilka flyttats hit från stadens centrala delar. Den äldsta av dessa är Barkmanska gården som uppfördes av jägmästare Gustaf Carl Barkman redan under 1700-talets första decennium. Mitt uppdrag var att fotografera inför stundande försäljning, interiörbilder och exteriörbilder.