Fotograferade invigning av St Larskyrkan

Fotograferade invigning av nya St Larskyrkan i Linköping

Söndagen den 27:e november var det så dags att inviga nya St Larskyrkan i Linköping efter den omfattande renoveringen. Den största synliga förändringen måste vara att porten har flyttats till dess ursprungliga läge i söder, som vätter mot Storgatan. Kyrkorummet har blivit mindre för att lämna plats lokaler som ska nyttjas till undervisning med mera.

Biskop Martin Modéus och Göran Rehnström tillsammans med församlingens körer och Östgöta brasskvintett höll i invigningen.

Ett urval av levererade bilder hittar du här.