Fotograferade företaget

hos A society i Linköping

Fotograferade företaget hos A society i Linköping.

A Society riktar sig till de skickligaste konsulterna på marknaden och löser konsultrelaterade behov. Genom att koppla dig till A society  kan du vara egenföretagare eller tillhöra ett konsultbolag, med den frihet som du vill ha, och samtidigt vara del av ett större sammanhang. Uppdraget innebar att fotografera lokalerna med känsla, och personal inkluderade.