Företagsporträtt Östergötland – Ruag Space

Företagsporträtt Östergötland – kan kombineras och användas på obegränsat många alternativa sätt. Just det här är ett exempel på en kostnadseffektiv fotografering för dig som kund. Ju fler ur personalgruppen som kan komma till fotograferingen vid ett och samma tillfälle, desto bättre. Vid flera anställda är det alltid mest effektivt att jag åker ut istället för att alla ska komma till mig. Jag ställer upp den utrustning som krävs och levererar på det sätt du vill.

Söker du andra typer av företagsporträtt hittar du andra exempel i min portfolio.

De två frilagda bilderna kan användas vid otaligt många användnings tillfällen. Den tredje bilden där Florence står hos rymdraketen är inte frilagd. Den med Ruag Space suddigt i bakgrunden är däremot ihop lagd med en annan bild. På så sätt får alla samma bakgrund, på exakt samma ställe!

På det här sättet kan du använda bilderna om och om igen med olika bakgrunder beroende på om du vill ha dom på hemsidan, i reklamblad eller annat.