Företagsfoto Linköping hos Pilea – affärsjurister som utbildar.

Företagsfoto Linköping hos Pilea som levererar utbildningar till yrkeshögskolor och universitet, myndigheter och statliga verk och organisationer – samt till såväl små företag på landsbygden som  stora.
Mitt uppdrag var att fotografera till marknadsföring och nya hemsidan.

Inför leveranser av bilder som beskriver ett företag försöker jag skaffa mig en tydlig bild av vad som eftersöks. Bilderna kommer i framtiden generera den atmosfär företaget vill förmedla, varför du som kund alltid kan känna dig trygg med min Nöjd Kund Garanti.
Efter många års erfarenhet av fotografering har livet lärt mig att uttrycket liksom smaken varierar, varför min garanti säkrar att du får vad du vill ha. När du är nöjd är jag nöjd!

Fler exempel på företagsfoto hittar du i min portfolio.