Flygfotografering Östergötland – Motala – Göta Kanal

Flygfotografering Östergötland då den 200 år gamla Göta Kanal renoveras. Lerigt är ett ord som kan användas utan överdrift.

Förstärkningsarbete  av dragväg och kanalkanter kommer att ske och botten på kanalen kommer att rensas från nedrasade massor och föremål som slängts i kanalen. På hela sträckan kommer gång- och cykelvägar att vara avspärrade på kanalens båda sidor.