Östsvenska Handelskammaren I 100 listan

Östsvenska Handelskammaren 100 listan
Östsvenska Handelskammarens, 100 listan, behövde uppdateras med porträtt på medlemmarna. Under 2017 har jag levererat porträttbilder till densamma. Alla är fortfarande inte helt klara, så arbetet fortsätter under 2018. Men här är ett litet urval av bilderna. De fotograferas i min lokal, friläggs och sen används samma bakgrund till samtliga.

Ett utmärkt exempel […]

Av |Medarbetare|

Personalfotografering Linköping

Personalfotografering Linköping
– hos Danske Bank
Personalfotografering Linköping, har varit frekvent även det här halvåret. Dessa bilder kommer från Danske Bank som är en av mina återkommande kunder.

Jag fotograferar en stor del av deras material både i Linköping och Stockholm – men även till Danmark.

Företagets standard följs vid varje fotografering vilket gör samtliga leveranser enhetliga.

 

Av |Medarbetare|